Čemu služi trening?

Čemu služi trening? Ovo jednostavno pitanje ima još jednostavniji odgovor – trening služi da bi se naučile neke nove veštine. A čemu služe nove veštine? Ovo pitanje može da ima malo komplikovaniji odgovor, ali ako ga uopštimo, možemo reći da to zavisi od onoga ko je nove veštine naučio. Rekao bih da je pravo pitanje za organizacije i firmesledeće: čemu služe nove veštine ako ih ne primenujemo?

Čest problem na koji nailazim kao trener koji radi za organizacije civilnog društva i političke partije je taj da se naučeno na treningu ne primenuje u praksi. Na ovaj način i sam trening gubi svoju poentu. Resursi se troše na organizaciju treninga veoma često, ali produkti nisu nužno zadovoljavajući. Organizacija mora da ima koristi od treninga ukoliko ga organizuje. Sve drugo je besmisleno.

Razočarenje

Nakon nekog vremena, kada radite kao trener, imate priliku da učesnike i učesnice svojih treninga sretnere na raznim mestima, pa čak i da sarađujete sa njima. Ti ljudi su bili na vašem treningu organizacije događaja, planiranja vremena ili nekom drugom treningu. Kao trener, doživljavao sam razočarenje kada vidim da ne primenjuju ništa od onoga o čemu smo pričali na treningu.

Jednom prilikom bio sam član odobora za odobravanje projekata jedne međunarodne fondacije u Srbiji. Na konkurs je stiglno nekih tridesetak predloga projekata. Kako sam puno radio u delu Srbije iz koga je došao jedan broj projekata, neke od predlagača sam poznavao. Tu vidite efekte svog rada svakako, ali vidite i da li neko trening stavlja u svrhu razvoja organizacije

Promena je teška

Zašto ljudi ne primenjuju nove veštine koje bi trebalo da su naučili? Pre svega, primena novih veština znači promenu. Nekada je ta promena u odnosu na postojeće stanje prilično drastična, pa je otpor promeni veliki, bez obzira na svest o njenim pozitivnim rezultatima.

Strah je jedan od najvećih razloga otporu promene. Ljudi su navikli da rade na ustaljeni način koji je manje ili više uspešan. Svaka promena zahteva ulaganje određenog napora, dozu neizvesnosti, pa za sobom povlači već pomenuti otpor. Jedan od dobrih načina da se naučeno i primeni u praksi je da rukovodstvo insistira na tome.

Podsvesno, većina ljudi u stvari misli isto što i Šeldon jer su konformisti. Jednostavno, oni su navikli na određene obrasce u radu i da ne preispituju da li rezultati koje postižu imaju veze baš sa tim obrascima.

Kako smo promenili pristup treninzima

Kroz rad u Inicijativi mladih za ljudska prava, promenili smo pristupe treningu. Prvi put smo drugačiji pristup primenili na „Sajmu ideja“ sa srednjoškolcima i srednjoškolkama iz cele Srbije. Izabrani timovi iz različitih srednjih škola su izabrani na osnovu ideja koje su prijavli. Na samom seminaru smo radili na izboru njihovih ideja.

Treninzi koje smo radili su bili redukovani i iz njih je bilo izbačeno sve što smo smatrali suvišnim. Otprilike, to je izgledalo tako što kada radimo konačni izbor problema kojim se bavi neka grupa, na treningu se uradi deo o krugu uticaja i krugu interesovanja. Onda, oni svoju ideju „ubace“ u tu matricu i tako dođu do konačnog problema koji žele da reše svojom idejom.

Isto je bilo i sa izborom ciljne grupe. Par minuta uvoda, objašnjenje šta je ciljna grupa, zašto nam je ona važna i čemu služi, a onda rad u malim grupama sa zadatkom da se ciljna grupa njihovog projekta (odnosno ideje) definiše što bolje.

Nakon svakog segmenta, prezentovali su šta su uradili u grupama, a onda su dobijali komentare od ostalih grupa, trenera i ljudi iz Inicijative mladih za ljudska prava. Poslednjeg dana seminara zidovi sale za rad su nam zato bili poprilično pretrpani:) Ipak, to je pomoglo učesnicima i učesnicama da imaju na umu sve što su uradili, i da mogu uvek da se podsete na važne detalje.

Šta smo dobili?

Ovaj način rada ispostavio se kao mnogo bolji jer se znanje prenosi osim na primerima kroz direktnu primenu naučenog. Aktivnosti koje učesnici i učesnice realizuju nakon seminara su na ovaj način dodatno unapređene, a veštine koje su stekli su već u organizaciji prvih veština i primenili. Tome služi trening! To je ono što pravi razliku!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *